Ga naar de inhoud

Andere ‘Lastige gesprekken’

Medewerkers vinden het soms moeilijk om:
·         Collega’s of hun baas op een goede manier aan te spreken als er iets fout gaat of als hen iets dwars zit.
·         Een conflict uit te praten
·         Hun grens aan te geven. Bij pesten bijvoorbeeld, of als ze overbelast zijn qua werk.

Managers vinden het soms lastig om:
·         Te communiceren met medewerkers die continu in de weerstand schieten
·         Een ‘vastzittende’ medewerkers in beweging te krijgen.
·         Een teleurstellende boodschap te brengen
·         Een medewerker constructief aan te spreken als iets fout gaat.
·         Een conflict uit te praten
·         Hun grens aan te geven, bijvoorbeeld als ze overbelast zijn qua werk.

Vaak hebben zijzelf en hun organisatie hier behoorlijk last van: stress, concentratieverlies, frustratie, meer fouten en minder productiviteit. Wij leren medewerkers en managers om lastige gesprekken op een slimme manier te voeren en hun eigen spanning te ‘handlen’ als deze in de weg zit. We bieden hiervoor een praktijktraject op maat, afhankelijk van de doelgroep en het beoogde resultaat.

Home